9th December 2013
Gothenburg

Exploring the Future of Energy

Category Archives:

Evolution

From NWD12: Arv och miljö – en paneldebatt

Det är kul att sitta och lyssna på en paneldebatt när det hettar till. ”Termen epigenetik används för strunt”, säger den alltid lika kontroversielle James D. Watson, ” många som använder den vet inte vad de talar om. Redan för 50 år sedan visste vi att miljön påverkar gener, men att börja prata om Lamarckism […]

See More

From NWD12: Future of human biology? Fundamental science

There was a strong focus on the continued need for fundamental science during this afternoon’s session, Human Biology: The Great Deal We Don’t Know and How to Discover It. The worry about reduced funding for fundamental research was evident during each speakers input to the conversation on the future of research on human biology. Taking […]

See More

From NWD12: Svante Pääbo pratade om din historia

Vi är en afrikansk art. Det finns mest genetisk variation hos dagens människor i Afrika och delar av den variationen finns bara där. Grupper av människor började ta sig ut från Afrika för ungefär 100 000 år sedan. Men fundera ett tag på det här: när människan spred sig över världen fanns det fler arter […]

See More

Craig Mello – The role of RNA in evolution

Human genome data would be very difficult to mine unless you had something like RNAi according to Nobel Laureate Craig Mello. He spoke me about his insights into RNAi, new research and what we have yet to discover. This will be the first time that Prof Craig Mello will visit Stockholm during Nobel Week since […]

See More

Kerstin Lindblad-Toh – The value of comparative genomics

An important means by which we try to understand the human genome is, oddly enough, by looking at the genomes of other mammals. The aim is to identify areas of evolutionary constraint, regions of the genome that we all share (both coding and non-coding) and are thus likely to be important for all of these species. […]

See More

Vad är epigenetik?

”Det sitter i generna” brukar man säga, men är det generna som styr? Det beror på vad man menar med ”gener” och vad man menar med ”styr”. 1984 gjordes en upptäckt som öppnade dörren till en ny och mer komplex bild av hur organismer gör sig själva, en upptäckt som fördröjts av ett självmord 58 […]

See More